Finspångs kommun

Språk/Language

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet samarbetar med Region Östergötland.

Behandlingsteamet erbjuder öppenvårdsbehandling vid problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar. Behandlingen innefattar samtal enskilt eller i grupp. Vi har ett samarbete med vårdcentralen i Finspång, där du kan få hjälp med medicinsk bedömning och behandling. Behandlingsteamet erbjuder även stödsamtal vid psykisk ohälsa. Alla kontakter är frivilliga och kostnadsfria. Behandlingen kräver biståndsbeslut från socialkontoret.

Behandlingsmetod

  • CRA Community Reinforcement Approach är ett psykosocialt behandlingsprogram som främst utvecklats för personer med beroendetillstånd. Behandlingen sker enskilt eller i grupp.
  • ASI Addiction Severity Index är strukturerad intervju, kartläggning och uppföljning.
  • MI, motiverande samtal.
  • Återfallsprevention.
  • MET, Motivational Enhancement Therapy, är motivationshöjande behandling.
  • Spelfrihet, manualbaserat arbete vid spelproblem.

Drogförebyggande arbetet mot ungdomar

Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Personal regionen

072-214 65 80

Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vårdcentralen Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Vuxenenheten IFO

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång