Finspångs kommun

Språk/Language

Historia

Finspångstrakten bär på en lång historia och en tradition som byggts på entreprenör­­­skapets glöd, på järn­malmens förädling, på vattnets kraft och på att ta tillvara och uppmuntra mång­­faldens kompetens. I vår egen ”Bergslag”, både i dess tätort och omland, lades redan i slutet på 1500-talet grunden till det vi stolt kallar ”den Svenska industrins vagga”.

Bruksgatan i Finspång 1911 och 1920-talet. Bilderna är ur Eric Larsons fotosamling i kommunarkivet.

Tidigt förstod våra föregångare att nyttja de element som vår geografi erbjöd; vattnet, järnet, elden! Med hjälp av kunniga och driftiga personer från olika delar av vår omvärld lades grunden till våra samhällen och vårt välstånd. Järnbruk och kanontillverkning blev så småningom till dagens hög­teknologiska energi­­alstrings­industri men även till specialiserade produkter av aluminium och koppar.

Glastillverkningen kom att etableras på tidigt 1800-tal. De naturliga ”råvaru­tillgångar”, utvunna ur marken i ett landskap fyllt av mystik, bearbetade med eld från träd vuxna i våra skogar, vid bruk drivna av vår rika tillgång på vatten av yrkes­skickliga människor från när och fjärran är det vi bygger vidare på.

Det är därför vi säger att vi i Finspångstrakten alltjämt förknippas med våra fyra symboliska element: Vattnet, Elden, Järnet och Glaset! Det är på dessa element, på vår historia och på samma driftighet hos våra invånare vi idag bygger vår del av världen vidare. Vidare med tydligt sikte på framtiden!

Artiklar och historiska bilder

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång