Finspångs kommun

Språk/Language

Rejmyre skola

Rejmyre skola ligger i vackra Rejmyre samhälle som ligger inbäddat i Kolmårdsskogen med stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. Förutom naturen i sig, kan skolan använda sig av ett elljusspår, promenadvägar/stigar, en stor grusplan och en ishockeyrink. Rejmyre skola byggdes 1964 och består av tre byggnader: lågstadiet som kallas Myran, mellanstadiet som kallas Mellan samt matsal och gymnastiksal.

Elevantalet i Rejmyre skola är för närvarande ca 90 elever. De är organiserade i fem klasser. På skolan finns också ett fritidshem. Fritidshemmets lokaler är i Myran och kallas Frita.

Rejmyre skola strävar mot att ha en bred inriktning, allt från att satsa mycket på att kunskap är viktigt för elevernas framtid, till att utnyttja den vackra natur som omger skolan.

Rejmyre skola är uppdelad i två byggnader. I den ena finns årskurs F-3 och fritidshemmet. I den andra finns årskurs 4-6. Elevantalet varierar mellan årskurserna och därför ser vår organisation olika ut år från år. För närvarande har vi en förskoleklass, klass 1, klass 2-3, klass 4-5 och klass 6.

All personal ingår i ett gemensamt arbetslag där förskollärare, fritidspedagog, lärare och resurspersonal ingår.

Lärarna från årskurs 4-6 jobbar som ämneslärare i några ämnen var och undervisar i flera årskurser. Detta gör att barnen blir våra gemensamma barn som vi känner väl och barnen känner väl igen alla vuxna på skolan.

Lärarna i årskurs 1-3 undervisar sin klass i alla ämnen utom i slöjd, idrott och musik.

På Rejmyre skolas fritidshem erbjuder vi en meningsfull fritid som stödjer barnens utveckling. Vi lägger stor vikt vid den fria leken och att det alltid finns en lugn miljö för rekreation. Inomhus har vi gott om plats då vi har tillgång till alla rum på Myran. Vi har även möjlighet att använda skolans gymnastiksal på eftermiddagarna. För den som vill ha det lugnt och till exempel göra sina läxor finns alltid en ledig plats. Vi har en stor rolig skolgård med gräsmattor, sand och asfalt samt skogen inpå knuten. Det ger möjligheter till många olika aktiviteter. Vi samarbetar med förskolan vissa dagar vid stängning.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.
Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

I förskoleklass sätts grunden för ditt barns fortsatta utbildning och lärande.

Kontakt

Jessica Wastesson
Administratör

0122-857 50
jessica.wastesson@finspang.se

Sofia Frisk
Rektor
Rejmyre och Brenäs skola samt Brenäs förskola

0122-857 14
sofia.frisk@finspang.se