Finspångs kommun

Språk/Language

Ordnings- och trivselregler

Vi är många som ska arbeta tillsammans på skolan. Eftersom alla ska känna trygghet och trivas i skolan är det nödvändigt att vi i alla situationer visar respekt för varandra.

Alla elever och personal ska trivas på Grosvadsskolan. För att uppnå det hjälps vi åt genom att:

 • vi är rädda om varandra och skolans material och möbler
 • vi håller vår skola ren
 • vi är vänliga och trevliga mot varandra
 • vi tar ansvar för skolarbetet.

Förhållningssätt:

 • vi lämnar våra ytterkläder i skåpen innan lektionen börjar
 • vi ställer upp i korridoren utanför klassrummet en kort stund innan lektionen börjar
 • vi lämnar in mobiltelefonen vid lektionsstart
 • vi sitter på vår tilldelade plats i klassrummet
 • vi respekterar varandra och bidrar till studiero i klassrummet
 • vi cyklar och åker moped utanför skolans område
 • vi fotograferar, filmar eller spelar inte in varandra
 • vi tar inte med oss nötter, jordnötter eller starkt luktande saker på grund av allergier
 • vi tar inte med enegidrycker till skolan.

Följande saker är förbjudna enligt lag och därför har vi på Grosvadsskolan nolltolerans mot:

 • mobbning
 • sparkar och slag
 • kränkande uttryck
 • främlingsfientliga och antidemokratiska uttryck
 • tobaksbruk.

I matsalen gäller:

 • kom i rätt tid till matsalen. Vi är många som ska äta på relativt kort tid
 • vi har inte ytterkläderna med oss in i matsalen
 • i matkön undviker vi att trängas och bråka
 • vi äter i matsalen och tar därför inte med oss mat ut från matsalen
 • vi tar inte mer mat än vad köket tillåter. Om detta inte följs kan kamrater som kommer till matsalen efter dig riskera att bli utan mat
 • vi tar inte med mat eller dryck till matsalen
 • duka av efter dig så att det är snyggt och trevligt även för dem som kommer efter dig.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5