Finspångs kommun

Språk/Language

Föräldrar och förmyndare till omyndig

Alla under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare. Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller ekonomi och förvaltning av tillgångar. Om den omyndige (under 18 år) inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Det kallas särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

Förmyndare har redovisningsplikt för barnets tillgångar när de överstiger åtta prisbasbelopp. Senast månaden efter att tillgångarna överstiger den summan ska förmyndarna lämna in en förteckning över tillgångarna. Om så är fallet ska de varje år lämna in en årsräkning till överförmyndarenheten. Där redovisar de förvaltningen av barnets tillgångar.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarenhetens tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar. Det gäller bland annat:

  • om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • om ditt barn är delägare i samma dödsbo som du.
  • om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar.
  • om barnet ska driva ett företag.

Ibland får du som förmyndare inte representera barnet. Till exempel om du är motpart till barnet i en rättegång eller ett avtal, eller om ni är delägare i samma dödsbo. Då måste en tillfällig god man utses som företräder barnet vid den aktuella rättshandlingen. Det är du som förmyndare som ansöker om god man hos Överförmyndarenheten.

Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan med­följande vuxen utses en god man till barnet. Här hittar du information om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Uppdraget som god man

Du som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter.

Som god man för flyktingbarn kan du till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

Om eller när barnet får uppehållstillstånd anmäler socialnämnden behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När barnet fått en förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut senast när barnet fyller 18 år.

Kontakt

Nadja Jansson
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Rohlén
Handläggare
Överförmyndaren

0122-855 90
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång