Finspångs kommun

Språk/Language

Skolråd

Skolan har samverkan med vårdnadshavare till eleverna genom skolrådet. Skolrådet utgör en remissinstans för skolan vid arbete med till exempel handlingsplaner och utvärderingar. Därutöver är skolrådet en mötesplats för vårdnadshavare och skolans personal att träffas för att diskutera skolutveckling och andra övergripande frågor som rör skolan.

Varje klass utser två representanter som tillsammans med rektor samt en representant från varje arbetslag deltar på skolrådsmötena. Minnesanteckningar förs av en av skolans representanter.

Syfte

Skolrådet ska:

  • öka samarbetet mellan skola och hem
  • ge vårdnadshavare ökat inflytande över sina barns skolgång.

Mål

Skolan ska sträva efter ett ökat inflytande för vårdnadshavare, så att personalen och vårdnadshavare tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5