Finspångs kommun

Språk/Language

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vi samarbetar med Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång där elever från Vård- och omsorgsprogrammet får göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) hos oss.

Under årskurs 3 får eleverna möjlighet att välja olika inriktningar där ”räddning” är ett alternativ. De som väljer den inriktningen gör APL i ungeför 6 veckor hos räddningstjänsten, där eleven får följa ett skift. De får se hur det kan vara att arbeta som brandman. Förutom att vara med i det dagliga arbetet och följa med på larm, får de vara med på olika övningar och se andra delar av yrket såsom externutbildningar och följa med på tillsyn.

Vill de efter examen bli brandmän kan de antingen bli deltidsbrandman eller söka till SMO (Skydd mot olyckor) som är en tvåårig eftergymnasial utbildning.

Även de i årskurs 2 har en kortare APL på tre dagar hos räddningstjänsten, då får alla som går Vård- och omsorgsprogrammet besöka oss och få en introduktion till vad det kan innebära att vara brandman. De får bland annat testa på att klippa en bil, rökdyka och träna på vattenlivräddning.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång