Finspångs kommun

Språk/Language

Björke skola

Björke skola ligger i Igelfors och vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex. Skolan har cirka 30 elever som är indelade i tre grupper: förskoleklass och klass ett, två till tre och klass fyra till sex.

Björke skola i Igelfors.

Björke skola är präglad av trygghet, trivsel och arbetsglädje. Det är en skola där alla känner sig hemma. Den goda lunchen lagas på plats och serveras i en mycket trevlig matsal.

Aktiviteter

Utemiljön lockar till aktiviteter genom bland annat stor fotbollsplan och hinderbana. Det finns en fin lekplats på skolgården med balansbågar och en mycket uppskattad kompisgunga. Lingonplockning, svamputflykter och andra aktiviteter i skog och mark är återkommande inslag då närheten till naturen gör det lätt att gå ut. Elevrådet ordnar varje år jul- och påskaktiviteter.

Skolråd

Björke skola har ett aktivt skolråd som stöttar vår verksamhet. Det finns även ett bra samarbete med kyrkorna, idrottsföreningarna och byarådet på orten.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Björke skola samarbetar nära med Blåklintens förskola, där också fritidsverksamheten håller till.
Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.
Fritidshemmets öppettider är kl. 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

Förskoleklassen är en av de tre grupperna som finns på skolan.

Kontakt

Björke skola
Årskurs F-6

070-390 60 47
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG

Andreas Söderman
Rektor
Björke, Lotorp och Högalid skola

0122-857 62
andreas.soderman@finspang.se