Finspångs kommun

Språk/Language

Nyhemsskolans ordnings- och trivselregler

På Nyhemsskolan tar vi hänsyn till varandra. Vi visar respekt och har nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering (se Likabehandlingsplanen). Vi är rädda om våra, andras och skolans saker. Det visar vi genom att:

 • komma i tid till lektionerna,
 • ställa upp på led utanför klassrumsdörren innan lektion startar,
 • ha med oss rätt material (böcker, penna, sudd) till lektionen,
 • det står starttid, sluttid och lektionsupplägg på tavlan vid lektionens början,
 • se till att alla får arbetsro under lektionerna,
 • lyssna på varandra,
 • ställa upp bakom våra bänkar vid lektionens slut och ser till att lämna * klassrummet i ordning,
 • ställa upp stolarna enligt schema för att få städat.
 • Ytterkläder tas av under lektionstid och i matsalen. Huvudbonader räknas inte till ytterkläder.
 • Det är förbjudet att på skolan bära kläder, märken eller andra attribut som på något sätt uttrycker rasism eller främlingsfientlighet eller annan kränkning. Personalen har tolkningsrätt.
 • Det är förbjudet att åka moped eller andra motordrivna fordon på skolans område. Parkering ska ske på anvisad plats.
 • Rökning och snusning är enligt tobakslagen förbjudet. Förbudet gäller under skoltid. Vi har som rutin att meddela hemmen om eleverna bryter mot förbudet, då det är av stor vikt att föräldrar får tidig vetskap om sina barns tobaksanvändande.
 • Nyhemsskolan är en mobilfri skola. Elever lämnar in sina mobiler vid första lektionstillfället och får tillbaka dem efter sista lektionstillfället.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång