Finspångs kommun

Språk/Language

Byta takmaterial

Om du vill byta takmaterial kallas det för fasadändring. Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att göra en fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Du behöver inte bygglov om

 • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär.
 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst eller blankett.
 • karta där berörd byggnad markeras.
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.
 • förslag på kontrollplan.

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Markera berörd byggnad tydligt på en karta.
 3. Skapa en kontrollplan.
 4. Gör fasadritningar.
 5. Gör en planritning.
 6. Gör en sektionsritning.
 7. Skicka in din ansökan.

Relaterad information

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se