Finspångs kommun

Språk/Language

Mårdvägen

Mårdvägen dagverksamhet har sina lokaler på Hårstorp. De tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning och målet för verksamheten är att bryta isolering och ge en social gemenskap.

Vårt uppdrag

På Mårdvägen inriktar de sig på social gemenskap och många av deras aktiviteter sker i grupp som till exempel högläsning av tidningen, enklare gymnastik, spela spel och musik, städning av våra lokaler. En del aktiviteter sker enskilt mellan deltagaren och personal, såsom matlagning.
Här finns även tillgång till hobbyrum, datorrum och sällskapsrum. Deltagarna kan välja att sitta ensamma eller tillsammans med någon annan deltagare. Närhet finns till promenadvägar och till naturen och varje vecka hjälper Mårdvägen till med skräpplockning på Hårstorpområdet i ett samarbete med Vallonbygden.

Kontakt med handledare i dagverksamhet

Besöksadress:
Mårdvägen 4
612 45 Finspång

Telefon 0122-853 68

Kontakt

Frida Nylund
Enhetschef Daglig verksamhet
Sektor social omsorg

0122-858 79
frida.nylund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång