Finspångs kommun

Språk/Language

Hårstorps förskola

Hårstorps förskola ligger på östra sidan i Finspångs kommun. Vi arbetar tillsammans med barnen i åldersindelade grupper. Förskolan består av sex avdelningar i varierande storlek.

Hårstorps förskola

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där vi utmanar barnens tankar och stimulerar till kreativitet och skapande. Reflektion, dokumentation och lyssnande är centralt i arbetet liksom att värdera det som är olika. Vi arbetar i projekt, som är ett demokratiskt arbetssätt och bygger på socialt samspel.

Vårt förhållningssätt och vår barnsyn innebär att vi bemöter barnen med stor respekt och ser dem som kompetenta, nyfikna och med stor vilja att lära. Material som utmanar fantasin används och pedagogerna ses som medforskare av kunskap, där svar på frågor inte alltid är givna på förhand, utan barnens lekfullhet och olika sätt att lära står i centrum. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att få uttrycka sig i olika former och med sina olika sinnen. För oss är det viktigt med en positiv anda där glädje och skratt finns med varje dag.

Utifrån detta skapar vi en miljö som vi tänker; Tydlig, Tillgänglig och Tillåtande.

Varför välja Hårstorps Förskola?

 • Vi ser barnen som kompetenta, att de kan och har en vilja att lära sig.
 • Barnen får möjlighet att reflektera över sitt lärande.
 • Vi har tillgång till gymnastiksal i huset.
 • Vi äter i matsal.
 • Vi har flera ateljéer på förskolan och även ett byggrum.
 • Vi har ett eget bibliotek.
 • Vi har traditioner tillsammans i hela huset.
 • Vi har aktiviteter i samarbete mellan avdelningarna.
 • Vår förskola ligger i direkt anslutning till skogs- och grönområden.
 • Våra tre gårdar har många olika miljöer för barnen att utforska.
 • Vi arbetar åldersindelat.
 • Vi lägger stort värde på en öppen kommunikation med våra vårdnadshavare, där möjlighet finns att påverka verksamheten. Vi erbjuder föräldrasamverkan i olika forum. Exempelvis ”Drop-In”, utvecklingssamtal, familjefester mm.

Är du nyfiken och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Hårstorps förskola
Förskolan består av avdelningarna: Galaxen, Norrskenet, Himlavalvet, Månen, Solen och Stjärnan

Hermelinvägen 14, 612 45 Finspång

Susanne Ohlin
Rektor
Dunderbacken, Skogsgläntan och Björkhagens förskola

0122-855 47
susanne.pettersson2@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång