Finspångs kommun

Språk/Language

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Samtalen syftar till att ni som föräldrar tidigt ska få information som kan underlätta för er att hitta en lösning som är bäst för ert barn i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Ni får information om olika stödinsatser som är tillgängliga i kommunen. Ni informeras också om processen i domstol och vilka konsekvenser det kan bli för barnet och för er föräldrar.

Vi pratar om hur tvisten mellan er kan påverka barnet.

Vi går igenom vad det innebär med avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Utgångspunkten är att båda föräldrarna deltar i samtalet men enskilda samtal kan erbjudas om det finns skäl till det.

Du som deltagit får ett intyg att du varit på informationssamtal. Intyget gäller ett år och ska skickas med till tingsrätten i en stämningsansökan.

Familjerätten dokumenterar att du varit på informationssamtal och sparar en kopia av intyget.

Samtalet är kostnadsfritt.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång