Finspångs kommun

Språk/Language

Kultur i skolan

Skolan är den enda samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande.

Alla elever ska erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud. I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar:
barnkultur­garantin och skapande skola.

Barnkulturgarantin är en satsning för att uppfylla kommunens kulturstrategi. Här ligger fokus på upplevelsen av professionell kultur, som till exempel teater­föreställningar, bio, konsert, utställning eller dans. Satsningen innebär att alla elever i årskurs F-9, anpassad grundskola ska få ta del av minst två professionella kultur­upplevelser per läsår.

Återkommande aktiviteter

 

 • Skolbio
  Varje läsår genomförs skolbio för alla elever i förskoleklass - årskurs 9 och anpassad grundskola. Skolbion visas i Stora Salong på Kulturhuset. Filmerna som väljs ut som skolbio är alltid åldersanpassade och har alltid en filmhandledning kopplade till sig. Detta gör det möjligt för pedagogerna att jobba vidare med filmerna även efter biobesöket. Nytt för läsåret 24/25 är att eleverna kommer få rösta från ett urval av filmer om vilken skolbio film respektive åldersgrupp kommer att få se. Detta som en del i att öka elevernas delaktighet i Kultur i skolan.
 • Julshow
  I november/december varje år genomförs en julshow för förskoleklass - årskurs 3 och anpassad grundskola. Julshowen genomförs tillsammans med Östgötamusiken. Detta brukar vara ett mycket uppskattat inslag av både elever och pedagoger. I mån av plats bjuds också förskolornas 4-5 åringar in till julshowen.

Arrangemang läsåret 2024/2025

 • Scenkonst för åk 4 och 6
  Under vårterminen 2025 kommer en scenkonstföreställning bokas till alla elever i årskurs 4 och 6 i kommunen.
 • Scenkonst för åk 7-8
  Under vårterminen 2025 kommer en scenkonstföreställning bokas till alla elever i årskurs 7 och 8 i kommunen.
 • Författarsamtal i samband med undervisningen om andra världskriget för åk 9
  Under början av vårterminen 2025 kommer alla klasser i årskurs 9 få besök av en författar som kommer prata om de regionala och lokala perspektiven på andra världskrigets historia.

Som vårdnadshavare behöver du inte göra något för att ditt barn ska få ta del av barnkulturgarantin. Barnkulturgarantin når alla skolor i kommunen med utgångspunkten att kulturutbudet ska vara likvärdigt oavsett var i kommunen du bor. Har du frågor kring barnkulturgarantin kontaktar du kultursamordnaren för barn och unga.

Skapande skola är ett stöd från Kulturrådet där kommuner och huvudmän har möjlighet att ansöka om projektmedel för att erbjuda elever kulturupplevelser med fokus på eget skapande och/eller delaktighet. Det betyder att projekten framför allt ska innehålla kulturupplevelser där eleverna inte bara tar del av exempelvis en teaterföreställning, biofilm eller dansuppsättning – utan att eleverna också ska få prova på olika kulturformer. Deltagandet och skapandet kan ske på många olika sätt - workshop, förberedelseövningar, delaktighet i en föreställning och så vidare.

Skapande skola är också tänkt att stärka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Finspångs kommun har i många år beviljats medel för Skapande skola, vilket skapar ännu fler kulturupplevelser för kommunens barn och unga - under hela grundskolan.

Skapande skola läsåret 2024/2025

 

 • Förskoleklass: Lägerelden, muntligt berättande med Anette Skålhberg
  I mitten på vårterminen kommer eleverna få besök av författaren Anette Skålhberg, som kommer hålla i muntligt berättande för och med eleverna. Anette kommer också prata om det muntliga berättandets historia.
 • Åk 1 och anpassad grundskola 1-5: Prova på cirkus med Marcus Bertilsson
  Eleverna kommer få prova på en rad olika discipliner inom cirkusen med hjälp av Marcus Bertilsson. Passet är upplagt ungefär som ett cirkelpass, som ger möjlighet för eleverna att prova mycket men också återkomma till de discipliner som de vill prova igen.
 • Åk 2: Clownkunskap med Doris
  Clownen Doris kommer på besök för att lära eleverna lite clownkunskap med både teoretiska och praktiska inslag.
 • Åk 3: Teaterföreställning
  För åk 3 planeras en teaterföreställning hos Ung Scen Öst, vilket delvis är beroende av vilket utbud de har i sitt program under vårterminen 2025.
 • Åk 4: Digital musikproduktion med Gåspennan
  Gåspennan kommer åter till kommunen, denna gång för en workshop där eleverna i åk 4 får prova på och lära sig att skapa musik digitalt.
 • Åk 5: POJKVÄNNEN, klassrumsföreställning med Ung Scen Öst
  Under höstterminen kommer Ung Scen Öst på besök till alla klasser i åk 5 med teaterföreställningen POJKVÄNNEN, som handlar om en tjej som precis bytt skola, försöker passa in och måste leva upp till bilden hon själv skapat av sig själv.
 • Åk 6-7: VÄRLDENS LATASTE POJKE, teaterföreställning på scen i Norrköping/Linköping hos Ung Scen Öst
  Eleverna i åk 6-7 kommer få åka buss till Norrköping eller Linköping för att se en teaterföreställning om en kille som parkerat sig i sin säng och inte ens orkar vända blad i serietidningen, tills pappan en dag drar ut honom på frälsarturné. En maxad komedi om lathet, brustna familjerelationer och hur lätt det är att fastna i gamla mönster.
 • Åk 8: Muralmålning med Julia Rio
  Konstnären Julia Rio kommer under vårterminen och håller i skissworkshops med eleverna i åk 8, Julia kommer prata lite om konst, muralmålning och ge eleverna ett gemensamt tema att skissa utifrån. Julia samlar sedan in skisserna och skapar utifrån dem ett faktiskt konstverk.
 • Åk 9: Fyra rutor, serieprojekt med Isabelle Nilsson
  Lokala Isabelle Nilsson låter eleverna ta sig an den delvis svåra uppgiften att gestalta ett ögonblick i fyra serierutor. Projektet genomfördes också för två läsår sedan och presenterades då som en bok, hur serierna presenteras denna gång återstår att se!
 • Anpassad grundskola 6-9: EPA-dunksprojekt
  Vi är i planeringsstadiet för ett EPA-dunksprojekt för de äldsta eleverna på anpassad grundskola. Hur och i vilken form publiceras så snart alla detaljer är klara.
 • Anpassad grundskola ÄO: Under diskussion
  Under början av höstterminen 2024 kommer kultursamordnare barn och unga besöka anpassad grundskola ÄO och bland annat diskutera innehåll för årets Skapande skola-projekt.

För dig som är lärare

På Finspångs kommuns intranät hittar du information, boknings- och utvärderingslänkar till aktuella föreställningar och aktiviteter. På varje skola ska det finnas ett kulturombud som kan hjälpa dig om du har några frågor. Vet du inte vem som är kulturombud på din skola kontaktar du i första hand skolans rektor och i andra hand kultursamordnare - barn och unga.

Fristående skolor och förskolor kontaktar också kultursamordnaren - barn och unga för information kring aktuellt utbud.

Kontakt

Victoria Manfred
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
victoria.manfred@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång