Finspångs kommun

Språk/Language

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontid vardagar klockan 08:00-09:00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Karlsson
Enhetschef
Ekonomiskt bistånd och LSS-handläggare

0122-856 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång