Finspångs kommun

Språk/Language

Cykling och MTB

I Finspångs kommun finns goda möjligheter att cykla, både i vardagen och på fritiden. Cykla till jobbet och skolan eller ta en härlig cykel­tur på lands­bygden. För dig som vill ha mer action finns här MTB-spår och banor.

I Finspångs centralort finns gång- och cykelvägar till arbetsplatser, skolor och förskolor, och förstås till centrum. Utanför centralorten är gång- och cykelvägnätet utbyggt längs riksväg 51, västerut till Borggård och Hällestad samt österut till Kolstad.

Cykelleder i kommunen

De många småvägarna i vår vackra och varierande natur passar bra att cykla på. Här kan du få hälsosam motion och skärpa sinnena medan du trampar på i ett fantastiskt landskap! Det finns fem kartlagda och markerade cykelleder av varierande längd i olika skogsområden. Samtliga turer utgår ifrån Yxviken som ligger cirka 500 meter norr om Lotorp på vägen mot Igelfors.

Du cyklar mellan Yxviken-Brostugan-Bottorp-Yxviken. Ledens längd är cirka tio kilometer. Vägen är försedd med bommar. Strax före Bottorp, i slutet av en nerförsbacke, finns en bom så var uppmärksam.

Efter cirka två kilometer från Brostugan viker leden av till höger. Fortsätter du rätt fram kommer du till Hedningeberget med en god utsikt.

Du cyklar mellan Yxviken-Brostugan-Västjuten-Malthultet-Sandudden- Brostugan-Yxviken. Ledens längd är cirka 20 kilometer. Vägen är försedd med bommar men alla bommarna är placerade öppet och väl synliga.

Vägen från Yxviken till avtags­vägen mot Tjuttorp och vägen från Malthultet till Sandudden är öppna för biltrafik så tag det försiktigt. Vägen går fram genom gran­skogar, men emellanåt är löv­inslaget stort. Här och där finns det myrmarker som öppnar terrängen.

När du har cyklat cirka tre kilometer och ska göra en tvär vänstersväng finns resterna av en tallkotts­plantering på höger sida. Detta var ett sätt att få fram frö till plantskolorna. Några hundra meter rakt fram finns ett skogsparti som är ett fint fågel­område.

Leden fortsätter ned till vänster och du kommer strax att se Västjuten. Du far nu på sjöns västra sida. Efter cirka fyra kilometer, när du har passerat vägbommen, ser du bebyggelsen i Malthultet. På både höger och vänster sida av vägen finns lämningar av torp som legat här.

Du cyklar mellan Yxviken-Åfallet-Blixtorp-Ramstorp-Lunddalsvägen-Grosvad-Butbro-Lotorp-Yxviken. Ledens längd är cirka 22 kilometer.

Vägen är försedd med bommar. Observera att strax efter Åfallet i nedre delen av backen finns en bom. Vägen från södra ändan av Bleklången, parkeringen för Lilla Skiren, till Lunddalsvägen är öppen för biltrafik.

Miljön är varierande. I vissa partier dominerar lövskogen. Du passerar sjöarna Stora Skiren, Lilla Skiren, Bleklången och Bleken.

Du cyklar mellan Yxviken-Brostugan-Häradstorp-Källfallet-Bottorp-Yxviken. Ledens längd är cirka 27 kilometer.

Vägen från Yxviken till Häradstorp är öppen för behörig biltrafik vilket innebär att du bör vara försiktig och uppmärksam på eventuell biltrafik.

Från Yxviken till Brostugan kommer längre och kortare motlut rätt tätt. Kliv av din cykel och tag en promenad. Du spar krafter till längre fram men får också möjlighet att sträcka på benen. När det återstår ungefär fem kilometer till Häradstorp möter du en vik av Östjuten. Här hittar du en fin rast­plats som du inte ska missa.

På färden mellan Häradstorp och Källfallet kan du vika av asfaltsvägen och cykla på två delar av den gamla vägen. Från Bottorp till Yxviken får du vara uppmärksam på eventuell biltrafik igen.

Du cyklar mellan Yxviken-Brostugan-Mottorp-Tjuttorp-Kolvetorp-Malthultet -Sandudden-Flasbjörke-Skogstorp-Yxviken. Ledens längd är cirka 30 kilometer.

Vägen upp till Mottorp är öppen för behörig biltrafik. Från Kolvetorp till Flasbjörke är vägen öppen för biltrafik. Sträckorna från Mottorp till Kolvetorp och från Flasbjörke till Yxviken är försedda med bommar. Strax före Åfallet i nedre delen av backen finns en bom.

Denna led är den naturskönaste med många fina tillfällen till upplevelser. Upp till Mottorp far du genom en fin granskog. När du passerat bebyggelsen och kommit cirka 500 meter längre fram går en väg brant upp till höger.

Denna väg för dig till Kättelgrytsberget och en vidsträckt utsikt. Nästa gång möter du Tjuttorp och du är strax framme vid Västjuten. Du far nu på Östra sidan av Västjuten med många fina rastplatser.

När du har lämnat sjön bakom dig och kommit en bit upp i skogen passerar du en lada. Den är en påminnelse om att man har slåttat myren bakom. Det sägs att det har funnits tolv stycken lador på myren. Genom stammarna ser du på nytt vatten. Du är snart framme vid Kolvetorp.

Först kommer du till Modo skogs fritidsområde. Här finns en sopmaja som är till för kanotleden. När du passerat all bebyggelse i Kolvetorp så ser du en skylt "Kallkälla" på vänster sida av vägen.

Karta med alla cykelleder

Det finns en cykelkarta med alla leder som du kan använda vid din cyekltur. Det finns även en broschyr som beskriver de fem olika cykellederna. Du kan hämta karta och broschyr på följande ställen:

  • Finspång turistbyrå
  • Kommunhuset
  • Arena Grosvad
  • Biblioteket
Cyklister från Finspångs cykelklubb

MTB-cykling i Finspång

Fyll din kropp med adrenalin! I skogen vid Arena Grosvad finns det flera mountainbikespår för dig som kör mountainbike. Då vi är många som vistas i Grosvadsskogen samtidigt är det viktigt att visa hänsyn och respektera varandra. Anpassa farten efter situationen vid passager och möte.

Vintertid anlägger Finspångs skidallians naturspår vid god snötillgång. Vid spårning av naturspåren används vissa delar av motions- och MTB-spåren – gå, spring eller cykla inte i skidspåren! Tack för visad hänsyn.

Pumptrackbana och cykelpark

På Kraftkärret vid Arena Grosvad finns det en pumptrackbanan och en liten cykelpark. Cykelparken har byggda hinder för att öva upp sin cykelteknik. Bland annat finns en vippbräda, mindre hopp och en trätrapp.

De flesta hindren kan man klara med en standardcykel men en MTB-cykel (Mountainbike) med grövre däck är att föredra.

MTB-spår Arena Grosvad

Tekniskt sett en lätt bana med två rejäla motlut i början. Det går att korta av banan efter drygt en kilomter för att undvika det andra mest krävande motlutet. Sträckan blir då 9,5 kilometer. Banan består till största delen av större stigar med några kortare avsnitt på mindre otrafikerade grusvägar. Vid banans vändpunkt i närheten av Lunddalen finns ett cirka 1,5 kilometer långt avsnitt med mindre ”single track” stigar.

Tekniskt sett en medelsvår bana med två lite större motlut och några trixiga utförsbackar. Består till största delen av ”single track” stigar.

En intensiv och omväxlande bana som blandar “single track” med större stigar. Tekniskt sett medelsvår bana men troligtvis den mest fysiskt krävande med tre större motlut och få tillfällen för vila. Banan slingrar sig fram i närområdet av Grosvad.

Teknisk sett är detta vår mest utmanande bana med svåra utförsbackar och två rejäla motlut. Består till största delen av ”single track” stigar.

Tyck till i Cyklistvelometern

Hur är det att cykla i Finspångs kommun?
Tyck till i Cyklistvelometern!

Kontakt

För att kontakta sport- och anläggning kan du använda e-post formuläret nedan.


Sport- och anläggningsenheten

sportochanlaggning@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs turistbyrå

0122-853 00
turism@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång