Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunens krisberedskap

Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. Finspångs kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet.

Finspångs kommun arbetar inom flera områden för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Vi följer samhällsutvecklingen och arbetar aktivt för att hantera riskerna genom information, rådgivning, utbildning och genom att förbereda vår beredskapsorganisation. Arbetet omfattar allt från den vardagliga olyckshändelsen till större påfrestningar i samhället.

Vad är en kris?

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Kontakt

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång