Finspångs kommun

Språk/Language

Installera eldstad

Ska du installera en eldstad? Då behöver du först göra en anmälan till bygg- och miljöenheten. Innan du börjar installationen behöver du få ett start­besked och innan du börjar använda eldstaden behöver du även få ett slut­besked.

En eldstad är ett samlingsnamn för en anordning för eldning och innebär bland annat braskamin, kassett, kakelugn, bastukamin, vedspis och oljepanna.

Det är viktigt att lämna in en anmälan

Det är viktigt att lämna in en anmälan om installation av eldstad till kommunen så att du kan få ett startbesked och ett slutbesked från bygg- och miljöenheten. Om du inte gör det så får du inte installera någon eldstad. Skulle du installera och börja elda i en eldstad utan beslut från bygg- och miljöenheten så är det förenat med en sanktionsavgift.

Här gör du din anmälan

Anmälan görs till bygg- och miljöenheten via vår e-tjänst men kan skickas in via e-post eller post.

Ersätta en befintlig eldstad med en ny eldstad

Du behöver göra en anmälan om eldstad även om du byter ut en gammal eldstad mot en ny. Det är endast om den gamla eldstaden har exakt samma effekt som den nya som en anmälan inte behöver göras.

Är du osäker på om det krävs en anmälan eller hur en anmälan av eldstad går till så är du välkommen att kontakta bygg- och miljöenheten i Finspångs kommun

Handlingar

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Planritning

Planritningen ska redovisa eldstadens/braskaminens placering

Fasadritning (om det krävs)

Fasadritning behöver bara tas med om det ska installeras en ny rökkanal med ny skorsten. Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd.

Intyg avseende prestandadeklaration

Detta följer oftast med vid köp av eldstaden.

Översiktskarta

Om det finns fler byggnader på fastigheten ska den berörda markeras tydligt.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se