Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Hårstorp 1:5 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för
Hårstorp 1:5 m fl

Detaljplan Hårstorp 1:5

Syftet med planen är att tillskapa mer mark för verksamheter (industri).

Detaljplanearbetet påbörjades hösten 2022.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång