Finspångs kommun

Språk/Language

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntan är en av två förskolor i Sonstorp, belägen cirka en mil från Finspång. Förskolan har ett bra läge nära skogen och många andra fina områden som erbjuder spännande lärmiljöer.

Förskolan har plats för 22 barn som vi under dagen delar in i mindre grupper. Vi har också ett väl utvecklat samarbete med Björkhagen den andra förskolan i Sonstorp genom att ha en del gemensamma aktiviteter och en grupp för våra blivande skolbarn.

Skogsgläntans förskola. Ett rosa hus med svart tak. Grön gräsmatta framför och en trädgren hänger ner.

Barnen på Skogsgläntans förskola ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Detta sker med närvarande pedagoger som i sin tur reflekterar över undervisningen som erbjuds. På Skogsgläntans förskola arbetar vi projektinriktat, där lärandet utgår från barnens hypoteser och frågor. Odling är ett återkommande tema varje termin. Vi använder vår utemiljö varje dag som en lärande och utforskande miljö. Vi har lådcyklar så att vi kan ta oss lite längre i vår närmiljö. Leken är grunden för vår verksamhet. Vi arbetar med en väl avvägd dagsrytm för barnen där omsorg, lärande och undervisning bildar en helhet. Vårt förhållningssätt och vår barnsyn innebär att vi bemöter barnen med stor respekt och ser dem som kompetenta, nyfikna och en stor vilja att lära. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Våra lek- och lärmiljöer är tillgängliga för barnen och ska bidra till inspiration, utveckling och lärande. Vi försöker anpassa delar av miljön efter barnens intressen och de projekt vi arbetar med för stunden. I Sonstorp finns en gymnastiksal som vi är i regelbundet. Där får vi träna motorik, leka samarbetslekar mm.

Kontakt

Skogsgläntans förskola

070-306 25 44
skogsglantans.forskola@finspang.se

Bergåsvägen 6, 612 94 Finspång

Susanne Ohlin
Rektor
Dunderbacken, Skogsgläntan och Björkhagens förskola

0122-855 47
susanne.pettersson2@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång