Finspångs kommun

Språk/Language

Råd vid el- och energibrist

I Sverige producerar vi oftast mera el än vi använder, ändå räcker elen inte alltid till för att möta efterfrågan överallt. Här kan du läsa om hur vi kan jobba tillsammans för att samhället och dess viktiga funktioner ska fungera vid en elbrist.

Vad innebär el- och energibrist?

I Sverige producerar vi oftast mera el än vi använder, men el är en färskvara som inte kan lagras och vissa dagar, främst när det är kallt och vindstilla, räcker den inte till över hela landet. Sådana tillfällen, när elförbrukningen överstiger produktionen kan vi uppleva el- och energibrist i form av elavbrott.

Hur kan jag påverkas?

Om det skulle uppstå el- och energibrist så kommer samhällsviktig verksamhet att prioriteras. Det innebär att du som privatperson kan komma att uppleva elbristen i form av elavbrott, det vill säga som ett vanligt strömavbrott. Genom att vara väl förberedd och ha kunskap om vad du ska tänka på så kan du undvika att drabbas så hårt. Här kan du läsa om tips och råd från Energimyndigheten.

Kan jag minska risken för elbrist i vinter?

Ja det kan du! Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Om vi är många som kan flytta förbrukningen och inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest – då kan vi kapa topparna, plana ut kurvan och minska risken för avbrott. Varje kilowattimme räknas!

Vad gör Finspångs kommun?

Kommunen arbetar löpande för att se över de risker som kan uppstå och vidtar åtgärder för att hantera dem på bästa sätt, så att våra verksamheters arbete kan fortsätta pågå under eventuell elbrist.

Relaterad information

Här kan du läsa om hur du som bor i lägenhet eller villa på bästa sätt bevarar värme och hanterar kyla under ett elavbrott vintertid.

Kontakt

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång