Finspångs kommun

Språk/Language

Kontaktperson för dig med funktions­nedsättning

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter utöver sina närmaste anhöriga. Kontaktpersonens uppgift är att vara en vän och medmänniska till dig som behöver råd och stöd i vardagen.

Vem har rätt till en kontaktperson?

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om en kontaktperson enligt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kostar ingenting att ansöka om att bli kontaktperson.

Behov av kontaktperson - så går det till

Du som önskar stöd av en kontaktperson kan fylla i en ansökan till Finspångs kommun. Det kan du antingen göra själv, via fullmaktsinnehavare, god man eller förvaltare. Du kan även kontakta kommunens LSS-handläggare för att få information och hjälp med din ansökan.

Ansökan hittar du via länken nedan som en blankett. Du kan fylla i blanketten digitalt och skicka in via e-post, eller genom att skriva ut en blankett som du fyller i och skickar in.

LSS-handläggaren gör en utredning och samlar in uppgifter från dig. Handläggaren kan även behöva hämta in fler uppgifter om dig från till exempel sjukvården eller närstående för att bedöma ditt behov. Du kommer i ett sådant fall behöva ge din tillåtelse till detta. Alla uppgifter som inkommer dokumenteras och är sekretessbelagda.

Alla kontaktpersoner kommer också att genomgå en utredning innan en matchning blir aktuell. När utredningen är klar kommer vi att matcha dig med en lämplig kontaktperson som passar dina behov och önskemål.

När handläggningstiden är över får du ett besked om du har rätt till kontaktperson eller inte. Om du inte skulle få den hjälp du ansökt om, får du ett skriftligt beslut om detta. Ibland kan du få avslag på en del av din ansökan, vilket betyder att stödet inte blir beviljat i den utrsträckning som du efterfrågat.

När beslutet om kontaktperson är taget har du rätt till en viss mängd timmar per månad med din kontaktperson. Under den tiden kan ni träffas och göra olika aktiviteter tillsammans utifrån dina önskemål och behov, som exempelvis:

  • Fika
  • Åka till badhuset
  • Spela minigolf
  • Gå på sportevenemang

Kontakt

LSS-handläggarna
Social omsorg

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång