Finspångs kommun

Språk/Language

Sota själv

När du har eller funderar på att skaffa kamin finns det många saker att tänka på. Det är viktigt att elda med rätt val av förbränningsmaterial, låta eld­staden vila och få eldstaden sotad med regelbundna perioder.

murad skorsten med två duvor

Många rökgaskanaler är konstruerade för oljeeldning, då landar temperaturen på cirka 350°C . Det är lätt att skada den murade skorstenen eller förstöra isoleringen på stålrörsskorstenen när temperaturen kommer upp i 600°C. Då är det inte svårt att förstå att eld i skorsten (soteld) är orsaken till fyra av tio villabränder.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är alla bostadsägare med braskamin skyldiga att låta skorstensfejaren sota och utföra en kontroll av brandskyddet i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmelser.

För att utföra sotning i sin egen byggnad krävs ett medgivande från kommunen, som man enkelt söker direkt på webben. Medgivandet utfärdas om man kan bevisa att sotningen genomförs på ett tillförlitligt sätt ur brandskyddssynpunkt.

Elda på rätt sätt

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Starta snabbt.
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Pyrelda inte.

Sotbrand / Soteld

Om sotbrand uppstår i skorstenen, gör så här:

 1. Stäng alla luckor på eldstaden.
 2. Ring 112.
 3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket.
 4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen. Andra vanliga brandorsaker är förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar eller att gnistor från skorstenen blåser in under trasiga tegelpannor.

Då man sotar tas brandfarliga belägg bort för att minska risken för brand. Detta gör sotningen till är en betydelsefull del i arbetet med att förekomma bränder i bostäder.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång