Finspångs kommun

Språk/Language

Familjehem, kontakt­familj, kontaktperson och jour­hem

Du som kan och vill erbjuda ett barn eller ungdom en trygg tillvaro och miljö kan bli familjehem, kontaktfamilj kontaktperson eller jourhem. Här kan du läsa om vad de olika uppdragen innebär.

Din insats är viktig för barn och unga

Som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller ungdom som behöver trygghet och samtidigt får du väldigt mycket tillbaka.

Finspångs kommun letar efter personer som är engagerade, intresserade och har känslomässigt utrymme för att hjälpa barn och ungdomar. Du behöver ingen tidigare utbildning – vi ger dig den utbildning du behöver.

Du är välkommen att kontakta oss för att få mer information och ställa frågor om de olika uppdragen.

Kontakt

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Madelene Jansson
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-859 67
madelene.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Kåkneryd
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-853 07
ulrika.kakneryd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång