Finspångs kommun

Språk/Language

Anhörigbehörighet

Sedan 1 juli 2017 behöver du inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande för­hållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägen­heter.

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdar­skap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtids­fullmakt.

Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör familje­medlemmens dagliga liv, som till exempel:

  • Betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder.
  • Betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
  • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner, till exempel bostadsbidrag.
  • Ansöka om äldreboende.

Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

  1. make (även registrerad partner) eller sambo.
  2. barn.
  3. barnbarn.
  4. föräldrar.
  5. syskon (även halvsyskon).
  6. syskonbarn.

Som anhörig är du inte skyldig att träda in och hjälpa familje­medlemmen. Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familje­medlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt.

Anhöriga som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen.

Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familje­medlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk.

Överförmyndarenheten har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.

Relaterad information

Kontakt

Nadja Jansson
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Rohlén
Handläggare
Överförmyndaren

0122-855 90
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång