Finspångs kommun

Språk/Language

Vandring

Upplev Finspångs vandringsleder som tar dig på naturnära utflykter in i industri- och kulturhistorien. På den här sidan hittar du information om olika sträckor och naturreservat, hur du besöker dem och vad som är unikt för varje område.

En stolpe som är målad orange med pilar. På stolpen ligger en liten sten och i bakgrunden syns en person som går i skogen.

Vandringsleder i Finspång och Östgötaleden

Vandring är bra för hälsan både fysiskt och mentalt. Ta del av våra vandringsleder som finns runtom i Finspång. Några av sträckorna är dessutom en del av Östgötaleden, som du kan läsa mer om på länken här under.

Vandringsleden mellan Falsnäset och Rejmyre är 16 kilometer och är en del av Östgötaleden. Leden är lättvandrad eftersom den nästan uteslutande följer grus- och skogsbilvägar. Du kan starta din vandring vart du vill och sträckan går även utmärkt att avnjuta från cykelsadeln. Tänk på att cykeln kan behöva ledas cirka 500-1200 meter vid exempelvis Skogstorp och Gommersnäs.

Gruvleden som utgår från Grytgöl är närmare 12 kilometer lång och ligger cirka 2,5 mil från Finspång. Här vandrar du utmed grusvägar och skogsstigar. För att komma till Gruvleden behöver du åka riksväg 51 till Ljusfallshammar. Ta sedan av höger mot Grytgöl och följ vägen fram till centrum där Grytgöls IK har sitt kansli.

Efter att du kommit fram startar du vandringen vid Grytgöls IK:s kansli, därefter fortsätter du genom Grytgölsbyn förbi Gärdet och Gärstad. Promenera sedan på de skogsvägar och stigar som sträckan består av tills du kommer fram till det gruvrika området som bland annat tar dig till Jungfrugruvan och Hållersgruvan. I området finns även flera olika mossor att titta på.

Gruvstugan i Hällestad erbjuder dig ett lättillgängligt utflyktsmål. Skogsvandringen är fyra kilometer lång. Här är vägar och stigar noggrant röjda men även tydligt markerade med pilar och röda ringar. Vandringen tar dig med på en kulturhistorisk resa genom de gamla gruvfälten i södra Hällestad. Promenaden tar vanligtvis en timma men om du vill ta del av all information som erbjuds längst stigarna, kan det ta närmare två timmar.

Gruvstugan ligger ungefär 2 mil från Finspång. Åk riksväg 51 mot Hällestad, efter cirka 12 kilometer behöver du ta av till vänster mot Vreta Kloster. Fortsätt sedan vägen fram till Gruvstugan. Vid Gruvstugan finns en naturskön rastplats där du även kan du läsa mer om vandringsleden genom kartor och broschyrer. Kartan kan du dessutom ta del av digitalt via länken nedanför.

Guidad vandring runt Gruvstugan

Kostnadsfria guidningar kan bokas hos Jan-Eric Karlström på annjan.karlstrom@swipnet.se eller via telefon 013-158 797, 070-315 87 97

Storgruvan runt

Om du vill promenera en kortare sträcka kan du besöka Hällestads Storgruva, som är cirka en kilometer lång. På 1600-talet var Storgruvan Hällestads största järngruva, som hade sin glansperiod under senare delen av 1600-talet. För att komma hit behöverdu passera de övre varphögarna. Där kan du förutom stenar som innehåller järnmalm också göra fynd av många andra intressanta mineraler. För cirka 300 år sedan hissades stenarna upp tillsammans med malmen upp från Storgruvan, som idag mer eller mindre står vattenfylld.

Den kulturhistoriska vandringen i Finspång är cirka 10 kilometer lång och börjar vid Finspångs turistbyrå i Kulturhuset. Under vandringen får du inblick i ortens långa, varierande och inte minst vackra kulturhistoria från 1600-1900 talet. På turisbyrån kan du få mer information om vandringen, där du också kan hämta ut en karta. Karta och broschyr kan du även ta del av digitalt via länken här under.

Mäselnleden är cirka 5 kilometer och går runt sjön Mäseln. Går du från biblioteket i Finspångs centrum och tillbaka är den i stället närmare 10 kilometer. En lämplig startplats är Mäselnbadet där det dessutom finns parkering och toalett. Majoriteten av leden är lättvandrad, som även innehåller några mindre branta partier. Naturen är omväxlande med vassvikar och klippstränder vid sjön. Under sträckans gång kommer du stöta på raviner, men även urskogsliknande miljöer och ett öppet landskap med betesmarker och ekdominerade lövskogar.

Regnamilen är en 10 kilometer lång vandringsled som för det mesta utgår från grus- och asfaltsväg. Den ligger cirka 25 kilometer från Finspång och hit kommer du enklast genom att åka förbi Igelfors fram till Regna Kyrkby.

Leden börjar vid vandrarhemmet Regnagården. Här befinner du dig vid de gamla husen i kyrkbyn där den gamla gästgiverigården Bratteberg dominerar tillsammans med det så kallade "Vita huset", som är Östergötlands äldsta skolbyggnad. Här finns en av landets äldre bevarade landsbygdskolor med byggnader från 1700-1800 talet. För att forsätta vandringen härifrån ska du gå vidare utmed kyrkomuren.

Gå sedan vidare ner mot bäcken där det finns en bro. Leden fortsätter längs stigen, med åkermark på bägge sidor, förbi Ingesgärde och fram till det sägenomspunna Regnaholm slott som ligger mycket vackert på en udde i sjön Regnaren. I trädgården finns stamträdet till äppelsorten Gyllenkroks astrakan. Därefter fortsätter du vägen norrut. Vik sedan av mot Björkliden, Ödestorp och Maxbo innan du återvänder ner mot Regna kyrkby.

Vandringsleden mellan Regna kyrka och Älgsjön är cirka 11 kilometer och är en del av Östgötaleden. Leden är lättvandrad och följer nästan uteslutande grus- och skogsbilvägar. Sträckan går utmärkt promenera och cykla, om du hellre vill det. Om du cyklar kan du behöva leda cykeln närmare 1,5 kilometer där skogsbilväg övergår till nygjord skogsstig. Detta inträffar när du nått halva sträckan, mellan Rullebacka och Älgsjön. Du kan starta din vandring i vilken ände av leden du vill.

Vacker, långgrund badsjö

Vid natursköna Älgsjöns badplats finns möjlighet till ett dopp i det klara och långgrunda vattnet.

Vandringsleden mellan Rejmyre och Regna kyrka är cirka 23 kilometer och är en del av Östgötaleden. Leden är lättvandrad tack vara att den mestadels följer grus- och skogsbilvägar. Sträckan Åndenäs - Kabbtorpet som är närmare 4 kilometer, följer skogsbilväg och skogsstig som bitvis är nygjord för ledens framkomlighet. Sträckan Kabbtorpet - Regna kyrka som är cirka 15 kilometer, består enbart av grus- och skogsbilvägar. Sträckan kan du även ta dig igenom med cykel. Här finns natursköna vyer som bland annat kan avnjutas nära sjön "Långtvaren". Vandringen kan du påbörja i vilken ände av leden du vill.

Vandringsleden mellan Sörsjön och Falsnäset är cirka 16 kilometer och är en del av Östgötaleden. Här kan du uppleva det bästa från skogen som glittrande sjöar, fågelkvitter och varierande skogsmiljöer. Leden är ansluten till IVV - SFF. Startkort och stämplar finns att hämta på turistbyrån. Du kan starta din vandring från vilken ände av leden du vill.

Vandringsleder i Finspångs naturreservat

Upplev lugnet, fågelsång och vackra miljöer i våra nurreservat. Här får du vidare information om de vandringsleder som finns i kommunens natrurreservat.

I naturreservatet Brevens tallskogar finns en vandringsled på 3 kilometer.

Brevens tallskogar är ett stort skogsreservat som ligger strax söder om Brevens bruk, mellan Örebro och Finspång. Reservatet ligger bortom större vägar, vilket skapar ett lugn i vandringen. Området bjuder på gammaldags känsla av gles tallskog, myrar och sjöar.

Hitta hit: Från Regna ska du åka av via Tyrisfall mot länsgränsen. Parkeringar finns på flera platser på vänster sida strax innan länsgränsen.

Nedan kan du läsa mer om naturreservatet på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

I naturreservatet Hjälmstorpenäs finns en vandringsled på 1,5 kilometer.

Hjälmstorpenäs naturreservat är ett stort skogsområde ute på en stor udde vid sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. I reservatet finns olika skogsmiljöer som sumpskog, barrblandskog och rika lövskogar.

Hitta hit: Från Vistinge ska du svänga av mot Rejmyre. Efter cirka 7 kilometer tar du höger mot Kyrkfallet.

Du kan läsa mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland via länken här under.

I naturreservatet Hällestad-Torps finns en vandringsled på 2,7 kilometer.

Större delen av reservatet består av barrblandskog med gamla tallar och granar. I öster gränsar området till sjön Lyren och intill sjön finns en grillplats. När du kommer fram hit finns en informationstavla och några få parkeringsplatser.

Hitta hit: Följ riksväg 51 nordväst från Ljusfallshammar. Efter att du kommer till Torp, ta av nordväst mot Björnfallet och fortsätt cirka 1,8 kilometer till korsningen vid Björnfallet.

I naturreservatet Loreberg finns en vandringsled på 4,1 kilometer.

Området består till stora delar av småkuperad och gammal barrskog. Här finns även ett par rejäla bergshöjder med hällmarkstallskog, där det mest framträdande är Loreberg i områdets östra del. I naturreservaret finns möjlighet att se en fornborg och en vacker vy över skogslandskapet.

Hitta hit: Sväng in på Lorebergsvägen i Lotorp och vidare in på Bygatan. Följ vägen till Bygatans slut där det finns en bom. Från bommen är det cirka 1 kilometer promenad till reservatet. Vid Brygatan finns en parkering som har plats för cirka fem bilar.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Naturreservaret är tillfälligt avstängd

För närvarande är vandringsleden i Loreberg avstängd. Länsstyrelsen rekommenderar inga besök i Lorebergs naturreservat just nu. Det beror på att många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar kan bli sköra och brytas av. Det blir därför en risk att vistas i naturreservaret.

I naturreservatet Lövfallet är finns en vandringsleden på närmare 1,5 kilometer.

I området är det gott om granar och tallar som är mycket gamla och grova. Utmed vandringsleden finns torra hällmarker, fuktig ravinskog och prasslande aspar. Området är kuperat och leden som utgår från parkeringsplatsen ovanför riksväg 51 tar cirka 45 minuter att gå.

Hitta hit: Mitt emot Ysunda gård ligger parkeringen, sväng av från riksväg 51.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

I naturreservatet Ormlångenskogen finns en vandringsled som är cirka 1,1 kilometer. Här finns också en längre runda på cirka 1,6 kilometer. Båda rundorna tillsammans är närmare 2,7 kilometer lång.

Ormlångeskogens naturreservat ligger strax norr om Lotorp i höjd med Flasbjörke. Ormlångens norra del sträcker sig över både land och vatten. I reservatet ingår bland annat Storön, men även flera mindre öar och ett område. Skogen domineras av gran men har även ett inslag av äldre tall och i vissa delar finns ett stort inslag av lövträd. Terrängen varierar med höjder, branter, myrmarker och strandmiljöer. Bergryggen som går längs med vattnet har en fin utsikt över Ormlången och öarna som ingår i reservatet. Platsen är perfekt för dig som vill ta en picknick.

Hitta hit: Åk via Lotorp och sväng höger innan bron vid Yxviken. Följ sedan vägen till första hänvisningen mot naturreservat. Vid reservatet finns en parkering med plats för några bilar.

I naturreservatet Regnaholm finns en vandringsled på 2 kilometer.

Reservatet ligger intill sjön Regnaren strax väster om Regnaholms slott. Området erbjuder en vacker lövskog med en stor del bok och asp, med inblandning av barrträd. Här finns det några parkeringsplatser och ett picknick-bord. I södra delen av reservatet finns fler bord att använda.

Hitta hit: Sväng av mot Regnaholm 7 kilometer norr om Igelfors. Därefter är det cirka en kilometer innan du kommer till parkeringsplatsen.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

I naturservatet Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens finns det två stycken vandringsleder, båda är 3 kilometer långa.

Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens naturreservat ligger mitt emellan Finspång och Ljungsbro. Här får du uppleva tyst vildmark med känslan av urskog. På de magra hällmarkerna reser sig flera hundra år gamla tallar. I de fuktiga, mer näringsrika dalgångarna står gammal mossrik granskog. Här finns även flera mossar att titta på. Här finns även en sjö, Strussjön, där du kan bada. Runt sjön finns flera trevliga klippor att simma upp på. Intill badplatsen finns en grillplats och vid sjön finns även ett vindskydd. Parkeringen har plats för ett antal bilar.

Hitta hit: Åk från Vånga och kör mot Tolskepp. Därefter åker du via Olskeppetorp där en skogsväg går in till parkeringen vid Strussjön.

I naturreservatet Sätra finns en vandringsled på 1,5 kilometer.

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen. Det speciella med Sätra är att du kan få intressant information om jordens uppbyggnad. Här finns bland annat en mängd olika mineraler som varit betydande för området. I naturreservatet kan du även se gamla barrträd och grova lövträd. Utmed Rudavägen finns möjlighet att parkera bilen och ta en fika vid ett bord.

Hitta hit: Åk väg 215 från Finspång och sväng höger efter Sätrahyddan. Du kommer se en vägskylt som visar vägen till reservatet.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland via länken nedanför.

I naturreservatet Tjuttorps finns två vandringsleder. Den ena leden är 1,3 kilometer och den andra är omkring 2 kilometer.

Vid Västjutens sydöstra spets ligger Tjuttorps lövskog, området kallas även Tjensudden. Området är en vacker lövskog som står i ljus kontrast mot övrig skog runt omkring. Intill reservatet finns en parkering med plats för cirka sex bilar. Här finns även möjlighet att grilla ute på udden.

Hitta hit: Åk via Lotorp och kör norrut till Yxviken. Sväng därefter höger innan bron som går över viken. Fortsätt sedan till Brostugan och ta vänster mot Tjuttorp efter Brostugan.

Torstorpeskogen ligger sydväst om sjön Mäseln strax intill Finspångs tätort. För länge sen var området ett välkänt frilutsområde. Idag är det en lagom stor skog som mestadels är omsluten av mossig granskog men även blåbärsrik tallskog. Bortsett från den vackra skogsmiljön så bjuder Torstorpeskogen dessutom på ett naturreservat med fin natur och kuperad träng. Men här gäller det att vara försiktig eftersom det sedan sommaråret 2018 fallit ner en del träd, på grund av granbarkborrens angrepp.

Naturreservatet angränsar till Torstorps motionscentral. På andra sidan viken strax utanför reservatet ligger Mäselns badplats. I området finns även ett flertal motionsspår, vandringsleder och ridstigar. Den lokala "Mäselnleden" passerar bland annat genom reservatet. Den bjuder på fem kilometer medelsvår vandring runt sjön

Hitta hit: Åk väg 215 via Finspång och kör norrutKalkugnsvägen mot Vallonvägen. Fortsätt därefter på Hyttvägen mot Norrköpingsvägen och väg 51 innan du viker av till Linköpingsvägen. Följ väg 215 mot Fridhemsvägen och efter cirka 1,2 kilometer åker du av mot Torstorpsvägen inann du är framme.

I naturreservatet Tryfallet finns en vandringsled på 2 kilometer.

Reservatet består mestadels av gammelskog. Här finns häftiga stenformer och ovanligt stora myrstackar att titta på. Vid parkeringsplatsen finns en rastplats.

Hitta hit: Kör riksväg 51 mor Örebro och sväng vänster in på Sörskatevägen (väg 1135). Efter drygt 1,5 mil ska du svänga höger in på Älmesbovägen. Efter avfarten mot Nylandsvägen finns parkeringsplatsen på höger sida.

Kontakt

Finspångs turistbyrå

0122-853 00
turism@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

För att kontakta sport- och anläggning kan du använda e-post formuläret nedan.


Sport- och anläggningsenheten

sportochanlaggning@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång