Finspångs kommun

Språk/Language

Elevhälsa

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan och stödja deras utveckling, lärande och hälsa.

På central nivå finns bland annat specialpedagoger, psykologer, skolläkare och ungdoms­coacher. Det finns också elevhälso­team på respektive skola som består av rektor, special­pedagog/special­lärare, studie- och yrkes­vägledare, skolsköterska och kurator.

Den centrala barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och special­pedagogiska kompetenser. De har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd. På central nivå finns också ungdomscoacher som arbetar för att stötta personal kopplat till hög skolfrånvaro.

Elevhälsoarbetet sker nära barn och elever på respektive skola och i samarbete med den centrala barn- och elevhälsan. Rektorerna har ansvar för och leder skolans elevhälso­team.

Ungdomscoacherna stödjer personal vars elever har hög skolfrånvaro. Ungdoms­coacherna arbetar med insatser i hela Finspångs kommun utifrån det som kommer upp på gemensamma elevhälso­möten på respektive skola.

Psykologer kan ge råd och stöd till rektorer och lärare för att underlätta inlärning och utveckling.

Kontaktuppgifter till våra psykologer

Malin Lundin
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

072-702 80 86
malin.lundin@finspang.se

Susanna Sandin
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0702-68 50 56
susanna.sandin@finspang.se

Emelie Mellander
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

079-062 54 45
emelie.mellander@finspang.se

På centrala barn- och elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens. De samarbetar med förskolor, grundskolor och gymnasiet för att främja hälsa hos barn och ungdomar. De har också fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, och ska avlägsna hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

Specialpedagogisk spetskompetens finns inom följande områden:

  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • tal och kommunikation
  • hörsel och syn
  • läs- och skrivsvårigheter
  • utvecklingsstörning

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger

Catharina Flodin Boman
Specialpedagog
Centrala barn- och elevhälsan

0720-84 84 82
catharina.flodin-boman@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lisa Algstrand
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

0703-87 44 20
lisa.algstrand@finspang.se

Katja Körnich
Specialpedagog, grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0721-46 20 66
katja.kornich@finspang.se

Victoria Lundgren
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

0702-83 17 40
victoria.lundgren@finspang.se

Språkteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Elevhälsans medicinska insats är till för alla barn som är 6 till 20 år. Den är främst före­byggande och medverkar till utveckling av barn och ungdomars hälsa.

Finspångs skolkuratorer arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd och råd i sociala frågor. Kuratorerna jobbar med individer, grupper och organisationer.

Relaterad information

Hör av dig till oss

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller den centrala barn- och elevhälsan. På förskolan pratar du med någon på förskolan där ditt barn går.

Kontakt

Mathias Berg
Elevhälsochef
Centrala Barn- och elevhälsan

0122-855 02
mathias.berg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång