Finspångs kommun

Språk/Language

Rådgivning och annat personligt stöd

LSS ger personer som omfattas av lagen rätt till expertstöd av personal med särskild kunskap om levnadsvillkoren för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Insatserna kan ges av kurator, psykolog, sjuk­gymnast, logoped, arbetsterapeut med flera.

Det är Landstingets habilitering som ansvarar för insatsen. För mer information om insatsen Rådgivning och annat personligt stöd klicka på länken till höger.