Finspångs kommun

Språk/Language

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att vara medveten om vilka risker det finns för att oönskade händelser inträffar, samt vara förberedd för hur den kan hanteras.

Alla vi som bor i Sverige har ett gemensamt ansvar för landets säkerhet och trygghet. Utgångspunkten för hur kriser hanteras i Sverige är att alla har ansvar för samma saker vid en kris som man har till vardags. Finspångs kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris och du ansvarar för att vara så förberedd som möjligt utifrån dina behov och förutsättningar. Här kan du ta del av information om hur kommunen arbetar med krisberedskap och vad du själv kan göra för att förbereda dig inför en kris

Kontakt

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång