Finspångs kommun

Språk/Language

Alla förskolor

I Finspångs kommun finns det både kommunala och fristående förskolor. Det finns även pedagogisk omsorg som drivs av en fristående huvudman. Välj en verksamhet i listan för att läsa mer eller hitta kontaktuppgifter.

Under semesterperioden 1/7- 11/8 kan handläggningstiden för ärenden till förskola och fritidshem vara längre.

Karta: här finns förskolorna

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. På sidan nedan hittar du mer information om pedagogisk omsorg och var det erbjuds.

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolerektor på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2024/2025:

  • 16 augusti 2024
  • 16 oktober 2024
  • 7 januari 2025
  • 9 juni 2025

Kontakt

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg
Sektor utbildning

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ellenor Lindroth
Verksamhetschef - Förskola, fritidshem, grundskola F-6 och anspassad skola
Sektor utbildning

0122 859 77
ellenor.lindroth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång