Finspångs kommun

Språk/Language

Byta grundskola

Alla elever kan under sin grundskoletid ansöka om byte till en annan kommunal skola eller friskola. Eleven kan byta grundskola inom samma kommun eller till en skola utanför kommunen. Byte av skola kan även ske i samband med flytt.

Detta gäller vid byte av grundskola

Skolbyten görs vanligtvis mellan två terminer. Eleven kan byta skola om det finns möjlighet för den mottagande skolan att ta emot eleven. Om du inte får erbjudande om plats på önskad skola så får ditt barn gå kvar på sin tidigare skola.

Vid byte av skola lämnas böcker, nycklar och annat material som tillhör skolan till mentor.

Byte till skola inom Finspångs kommun

Om vårdnadshavare och elev önskar att byta till en annan skola i kommunen gör man det via blankett som skickas in till kommunen. Det är viktigt att vårdnadshavaren skriver under blanketten och att den lämnas in till elevens mentor.

Byte till skola utanför Finspångs kommun

Om eleven vill byta till skola en skola utanför Finspångs kommun görs det via kommunens blankett. Tänk på att det är viktigt att informera kommunen om du har fått plats på en skola i en annan kommun bekräftad.

Rätt till skolskjuts kan påverkas

När en elev väljer en annan skola än den som erbjudits upphör rätten till skolskjuts. Om vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till vald skola görs en prövning.

Vid flytt eller adressändring

Om du ska flytta till en annan kommun eller om du ska ändra din adress behöver du uppdatera dina uppgifter hos kommunen. Det gör du via blanketter nedan.

Nyinflyttad eller ska börja förskoleklass

Du som är nyinflyttad i Finspångs kommun eller har barn som börjar förskoleklass, kan läsa mer på sidan Val av grundskola.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
lotta.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång