Finspångs kommun

Språk/Language

Brenäs skola

Brenäs skola är en F-6 skola med 34 elever. Skolan är belägen cirka fem mil från Finspångs centralort och nära Katrineholms kommun. Den består av två byggnader och en matsal. Skolan ligger naturskönt nära sjön Tisnaren.

Brenäs skola firar 100 år

Skolan är organiserad i F-3 samt 4-6. Det arbetar två behöriga lärare på skolan. F-3 består av 19 elever och i åk 4-6 är det 15 elever. Det arbetar fyra personal på fritidshemmet.
Fritids­hemmets personal lägger sin förmiddagstid som resursstöd i skolan. Stödet kan vara både till enskild elev och till grupp. Fritidshemmet är beläget i andra närliggande lokaler. Den pedagogiska grundtanken är att med hjälp av åldersintegrerad undervisning tillgodose samt utmana eleverna till progression.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.
Fritidshemmets öppettider är kl. 6-18.
Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

På grund av begränsat elevantal så är förskoleklassen integrerad i gruppen åk F-3.

Kontakt

Sofia Frisk
Rektor
Rejmyre och Brenäs skola samt Brenäs förskola

0122-857 14
sofia.frisk@finspang.se

Jessica Wastesson
Administratör

0122-857 50
jessica.wastesson@finspang.se

Brenäs skola
Årskurs F-6

0738 04 51 00
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Brenäs fritidshem och sjukanmälan

0790 63 10 25
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm