Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan ändring av D78 Viggestorp

Förvalningen har fått i uppdrag att se över planbestämmelserna i detaljplan för D78 Viggestorp

Syftet med planändringen är bland annat att se över byggrätter för bostäder och upphäva den del som berör väg 215.

Till grund för planändringen ligger ett beviljat planbesked för Lillsjötorpet 1 och ett planuppdrag att upphäva den del som berör väg 215 för att möjliggöra förbifart Finspång.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång