Finspångs kommun

Språk/Language

Storängsskolan

Storängsskolan är en mångkulturell skola i Finspång. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass upp till årskurs fem.

Barn visar sina likadana armband

Skolan ligger på den östra sidan i tätorten. När eleverna slutar årskurs 5 så börjar de på Grosvadsskolan.

Alla elever på Storängsskolan ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp­fattning, sexuell läggning, ålder eller funktions­hinder.

På Storängsskolan ska ingen mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma. Om något av ovanstående ändå sker, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. All personal har ansvar för elevernas trivsel, och att kränkande behandling inte förekommer. Ytterst är det rektor som har ansvaret för detta arbete

Alla som arbetar på Storängsskolan har ett grundläggande pedagogiskt uppdrag, oavsett om man arbetar som lärare, på fritids, eller har ett annat uppdrag. Allt vi gör syftar till att utveckla elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor och det innebär att vi och alla andra som arbetar på skolan arbetar med att:

  • försöka fånga varje tillfälle att utveckla elevernas förmågor.
  • alltid uppmärksamma och direkt åtgärda kränkningar för att skapa trygghet.
  • alltid agera goda förebilder för eleverna i alla situationer.

På Storängsskolan finns det fyra avdelningar för fritidshem:

  • Österport
  • Norrgavel
  • Sydvästen
  • Solsidan

Öppettider Österport, Norrgavel och Sydvästen: 06.00 - 17.00

Öppettider för Solsidan: 13.30 - 18.00

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

Storängsskolan har drygt 70 elever fördelade på tre klasser.

Kontakt

Storängsskolan
Expedition

0122-856 00 , 0122-853 02 , 0122-856 11
storangsskolan@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång

Sophie Thornestedt
Rektor

0122-856 61
sophie.thornestedt@finspang.se

Fritidshem, drift, ekonomi och inköp

Camilla Lind
Biträdande rektor
Storängsskolan

0122-859 10
camilla.lind@finspang.se

Årskurs 1-3

Virpi Dimander
Biträdande rektor
Storängsskolan

0122-858 64
virpi.dimander@finspang.se

Förskoleklass, årskurs 4-5

Anna Ekman Andersson
Administratör
Sektor utbildning, Storängsskolan

0122-856 00
anna.ekmanandersson@finspang.se