Finspångs kommun

Språk/Language

Elevens val och omprov

Elevens val på Grosvadsskolan genomförs under två dagar i slutet på varje termin. Enligt grundskoleförordningen ska elevens val vara en förstärkning och fördjupning inom de obligatoriska ämnena och innebära en möjlighet för eleven till mer inflytande över sin egen inlärning. Arbetssättet ska också stimulera eleven till att ta eget ansvar i större utsträckning.

Omprov som tidigare har erbjudits under elevens val sker istället inom ramen för den ordinarie undervisningen, alternativt under lovskola eller särskilda omprovstillfällen. Vid omprov används ersättningsprov.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5