Finspångs kommun

Språk/Language

Föreningsliv och bidrag

Finspång har ett rikt föreningsliv med många föreningar och ett brett utbud av aktiviteter. I Finspångs kommun kan föreningar söka bidrag och registrera sig via Förenings­service. Som ungdom kan du söka ungdoms­checken.

I Finspångs kommuns föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller på föreningskategori. Registret baseras på de uppgifter som föreningarna lämnar till Finspångs kommun. Din förening kan själv ändra föreningens uppgifter i registret och på så sätt se till att de är aktuella för intresserade som vill veta mer om er verksamhet eller komma i kontakt med er.

I Sverige behöver inte föreningar registrera sig , men vissa allmänna regler gäller som du kan läsa mer om i handboken Hur man bildar en förening. I den får du tips och vägledning.

Kommunens bidrag och taxor ska stimulera till att ge en bred och varierande verksamhet för alla oavsett kön, ålder och intresse inom föreningslivet.

Som förening kan du söka bidrag av kommunen. Läs mer om vilka olika typer av bidrag det finns att få. På sidan Föreningsbidrag finns också hjälpguider.

Du som är 13-22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang i Finspångs kommun. Bidraget heter Ungdoms­check som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang för personer 13‑22 år. Bidraget kan sökas när som helst under året. Ansökan ska göras i god tid innan genom­förandet.

Ideella föreningar kan söka tillstånd hos Finspångs kommun. Föreningen måste vara allmännyttig. Det vanligaste tillståndet är registrering för lotteri. Registreringen gäller i tre år. Ansökan skickas till fritidschefen.

Dessa handlingar ska följa med en ansökan:

  • Underskriven blankett för ansökan.
  • Utdrag från protokoll som visar att föreningen beslutat söka tillstånd samt namn på vald föreståndare för lotteriet.
  • Föreståndare är den som ansvarar för lotteriet.
  • Utdrag från protokoll som visar att styrelsen är vald under året.
  • Senaste verksamhetsberättelse.
  • Stadgar för föreningen.

Tillståndet och registreringen kostar 300 kronor. Dessa dokument skickas till föreningen med påföljande fakturering. Kommunen utser i samband med beslutet en kontrollant. Denna person ska föreningen ta kontakt med innan något lotteri startas. Kommunen tar ut en avgift av föreningen till kontrol­lantens arvode. Denna avgift är tre procent av de planerade intäkterna från lotteriet.

Har din förening frågor om att hyra arenorna och lokalerna på Aluceum och Grosvads idrottsplats? Då ska du kontakta fastighetsavdelningen på Finspångs kommun. Via dem kan du även hyra kommunens gymnastiksalar.

Du kan läsa mer om vad som gäller samt villkor och avgifter för hyra av lokal, på sidan om Arena Grosvad.

Bidragsberättigade föreningar i Finspångs kommun som anordnar evenemang som är öppna för allmänheten har viss möjlighet att informera om dessa på kommunens infartsskyltar till Finspångs centralort.

Digitalskylten på norra sidan av riksväg 51 - infarten från Norrköping

Den digitala skylten ägs och administreras av kommunikations­avdelningen som kan plocka evenemang som är anmälda och publicerade på kommunens digitala evenemangskalender. På grund av regler för vilken typ och hur många bilder som får visas på skylten kan publicering inte garanteras. Inga lösa skyltar på skyltstolpen eller i närheten är tillåtna.

Det finns även en kommersiell digitalskylt på södra sidan av vägen (i höjd på XL bygg) som ägs och administreras av Total Media.

Övriga infartssskyltar

Finspångs kommun har tre fasta skyltar vid övriga infarter som föreningar kan annonsera evenemang via tilläggsskyltar.

Dessa infartsskyltar är placerade utefter

  • Östermalmsvägen - infart från Butbro/Lotorp.
  • Riksväg 51 - infart från Örebro.
  • Länsväg 215 - infart från Linköping.

Önskar din föreningen annonsera här, kontakta AB John Fröberg i Lotorp 0122-861 14 eller anncha@frobergs.se för beställning. Respektive förening bekostar själv skylten. Antal samtidiga skyltar är begränsade och skyltning får endast ske via Fröbergs.

Finspångs kommuns föreningsservice

Hjälpguider finns under menyn Föreningsbidrag.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång