Finspångs kommun

Språk/Language

Ritningar

Alla ritningar och handlingar bör vara fackmannamässigt gjorda. Du kan själv ta fram dina egna handlingar, ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra de flesta ritningar själv eller ta hjälp av en sakkunnig som till exempel en arkitekt.

Alla ritningar bör:

  • vara ritade med rena svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
  • tydligt redovisa vad som ska byggas/ändras och vad som är befintligt.
  • vara måttsatta med rätt angiven skala, höjd, längd, bredd eller avstånd.
  • ha tydligt skrivna siffror, bokstäver och symboler.
  • redovisa fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, format ritningen upprättad i (till exempel A3 eller A4) och datum då ritningen skapats.

Här finns nedladdningsbara exempelritningar. Använd gärna dessa som inspiration när du skapar dina ritningar.

Tomtkarta

I tomtkartan visas bland annat byggnader, fastighetsgränser och rättigheter. Kartan används som underlag vid till exempel situationsplaner för åtgärder som inte kräver bygglov. Använd länken nedan, skriv in er fullständiga adress i sökrutan, sedan går det att ladda ner tomtkartan som en pdf.

Skala?

En skalenlig ritning betyder exempelvis att en byggnad avbildats på ett förminskat sätt ett visst antal gånger. Hur många gånger framgår av skalan. En ritning som visar en byggnad i skala 1:100 betyder att ritningen är 100 gånger mindre än den verkliga byggnaden. På en ritning i skala 1:100 motsvarar en centimeter en meter i verkligheten.

Skala 1:100 och 1:50 är vanliga för plan-, fasad- och sektionsritningar och skala 1:400, 1:500 och 1:1000 för situationsplaner.

Vilka ritningar behöver jag lämna in?

De vanligaste ritningarna som krävs för en bygglovsansökan är:

  • Situationsplan
  • Planritning
  • Sektionsritningar
  • Fasadritningar
  • Marksektionsritning

Situationsplan baserad på en tillförlitlig karta. Har du ingen tillförlitlig karta kan du beställa en nybyggnadskarta hos Samhällsplaneringsenheten. All befintlig bebyggelse redovisas på kartan tillsammans med den tänkta åtgärden måttsatt och tydligt markerad. Avstånd till fastighetsgräns ska framgå så att det kan säkerställas vart byggnationen placeras.

Planritningen visar ett horisontellt snitt genom byggnaden. Kanske har du sett en planritning tidigare hos en mäklare ofta kallad planlösning.

Sektionsritningar visar ett vertikalt snitt genom byggnaden. Sektionsritningen är viktig för att kunna se rumshöjd och våningshöjder.

Fasadritningar ska skapa en bild av byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Fasadritningarna visar hur byggnaden ser ut och placeras i terrängen. Fasadritningar innehåller ofta information om material och kulörer.

Marksektionsritning är inte alltid nödvändig då informationen ibland kan redovisas på andra ritningar. Marksektionsritningen visar precis som sektionsritningen ett vertikalt snitt men genom marken. Hur marken ser ut före och efter förändringen som ska göras.

Om du önskar få ut befintliga handlingar på en fastighet kan du prova att kontakta kommunens arkiv.

Känns det svårt?

Om du känner att något är för svårt kan det vara bra att ta hjälp av en sakkunnig. En sakkunnig bör kunna hjälpa dig ta fram korrekta handlingar från början. Korrekta handlingar medför en snabbare bygglovs­process.

Var inte rädd för att rita på egen hand.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se