Finspångs kommun

Språk/Language

Pegasus

Pegasus verksamhet ligger vid Vallonvägen i Finspång centrum. Här är det fokus på estetisk verksamhet i lilla och stora verkstaden. Vi har även andra uppdrag runt om i Finspångs kommun.

Vårt uppdrag

Pegasus verksamhet är varierad och har fokus på estetisk verksamhet. I lilla verkstaden skapas det bland annat med textil. Det finns också möjlighet att rita, pärla med mera.

I stora verkstaden skapas det med trä. Här bygger de bland annat efter beställning från personer och verksamheter.

På uppdrag av Finspångs bibliotek levererar Pegasus boklådor till kommunens förskolor och särskilda boenden för äldre i ytterområdena.

Pegasus har samverkansuppdrag med olika företag och föreningar i kommunen som de hjälper med balnd annat skräpplockning och trädgårdsskötsel.

De kör även varor och skräp på uppdrag av kommunens verksamheter.

Instagram

Du kan följa och se mer av Pegasus verksamhet på Instagram @pegasus_dagligverksamhet

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Vallonvägen 21
612 30 Finspång

Telefon 070-275 57 40, 070-278 11 15


Kontakt

Frida Nylund
Enhetschef Daglig verksamhet
Sektor social omsorg

0122-858 79
frida.nylund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång