Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunala fastigheter

Finspångs kommun äger och ansvarar för flera fastigheter. Här kan du läsa mera om hur förvaltningen av fastigheterna fungerar och även anmäla fel och brister i och på byggnaderna.

Finspångs kommuns fastighetsavdelning ansvarar för att kommunens fastigheter förvaltas på bästa sätt. Finspångs kommuns fastighetsbestånd består av många olika typer av byggnader, allt från små lägenheter till stora skolor och badhus. Fastighetsavdelningen ansvarar också för drift och skötsel av kommunens sport- och fritidsanläggningar så som badplatser, motionsspår, isar och idrottshallar.

Felanmälan

Om du upptäcker någonting i våra fastigheter eller anläggningar och utomhusmiljöer som inte fungerar så är vi tacksamma för att du felanmäler det till oss.

För att lämna en felanmälan använder du dig av något av våra felanmälningsformulär

Vid akuta händelser som kan medföra skador på en person, fastighet eller byggnad ska du ringa till fastighetsavdelningens felanmälan 0122-851 11

Exempel på akuta händelser kan vara längre strömavbrott, större vattenläcka eller stamstopp i avlopp.

Så här når du oss

På fastighetsavdelningen arbetar förvaltare tillsammans med fastighetsvärdar, drifttekniker, strateg, projektledare och administration för att tillhandahålla trygga och trivsamma lokaler där kommunens verksamheter kan utvecklas och må bra. Här hittar du information om hur du enklast kommer i kontakt med oss.

Fastighetsjour

Om akuta fel uppstår efter kl 16:00 – 07:00 på vardagar eller under helgdagar, som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, så skall fastighetsjouren kontaktas.

Journummer 0122- 851 11

Jesper Forsberg
Fastighetsförvaltare, med fokus på grund- och gymnasieskolor
Fastighetsavdelning

0122-859 58
jesper.forsberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lisa Karlsson
Fastighetsförvaltare
Fastighetsavdelning

0122-858 10
lisa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonna Jacobson
Fastighetsförvaltare
Fastighetsavdelning

0122-851 30
jonna.jacobson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Enheten sport- och fritid arbetar med drift och skötsel av kommunens sport- och fritidsanläggningar, det vill säga motions- och cykelleder, badplatser, isar och idrottshallar.

Niclas Westerdahl
Enhetschef, sport- och anläggning
Fastighetsavdelningen

0122-855 74
niclas.westerdahl@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Enheten teknisk drift arbetar med drift och skötsel av kommunens tekniska anläggningar, så som el centraler och värme- och ventilationsanläggningar. Här finns även de fastighetsskötare som hanterar inkomna felanmälningsärenden gällande fastigheterna.

Ari Koivunen
Enhetschef Teknisk drift
Fastighetsavdelningen

0122-854 48
ari.koivunen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Har du övriga frågor som rör Finspångs kommuns fastigheter är du alltid välkommen att kontakta vår administration.

Ida Fransson
Administratör, ekonomi
Fastighetsavdelning

0122-857 40
ida.fransson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information

Kontakt

Fastighetsavdelningen

0122-851 11

Behöver du göra felanmälan? vänligen använd formuläret nedan.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Fastighetsjour

Vid akuta händelser som kan medföra skador på personer, fastighet eller byggnad ska du ringa till fastighetsavdelningens jour.

Exempel på akuta händelser kan vara längre strömavbrott, större vattenläcka, omfattande skadegörelse eller stamstopp i avlopp.

Journummer 0122- 851 11

Jourtid definieras som vardagar från kl. 16:00 till 07:00, lördagar och söndagar samt helgdagar.