Finspångs kommun

Språk/Language

Söka förhandsbesked

Du kan söka ett förhandsbesked om du har planer på att bygga något som kräver bygglov. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt.

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på

Ett beslut om förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om din åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Bygg- och miljönämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas.

När du lämnat in din ansökan så kommer bygg- och miljönämnden göra en lokaliseringsprövning. Det betyder att nämnden undersöker om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. Ett förhandsbesked kräver därför inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från bygg- och miljönämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Ansök om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Grannar meddelas om din ansökan

När du ansöker om förhandsbesked underrättar bygg- och miljönämnden grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig. Grannar och andra berörda har oftast tre veckor på sig att svara byggnadsnämnden.

Överklaga ett förhandsbeskedet

Om du får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. De prövar självständigt ditt överklagande.

Om du får ett positivt förhandsbesked meddelar bygg- och miljönämnden vissa berörda om beslutet, och kungör det i Post- och Inrikes Tidningar. Efter det har de som berörs tre veckor på sig att överklaga.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Bygg- och miljö­nämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhands­beskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhands­besked.

Avgifter

Avgift för förhandsbesked tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag (negativt förhandsbesked).

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se