Finspångs kommun

Språk/Language

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller syskonpar i ditt hem några dygn varje månad för att ge stöd och utgöra ett komplement till barnets nätverk.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller syskonpar i ditt hem några dygn varje månad. Omfattningen varierar utifrån hur behovet ser ut men ofta innebär det någon eller några helg­vistelser per månad. Kontaktfamiljen ger stöd och utgör ett komplement till barnets familj och till andra personer i barnets nätverk. Det är viktigt att barnet får vara en del av familjen, att de gemensamma aktiviteter som planeras och genomförs anpassas till och efter barnets behov.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj?

Det är vad du gör, inte vem du är som har betydelse. Det viktiga är att du har engagemang, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Du kan ha en liten eller stor familj, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund. Det behövs många olika familjer men med det gemensamt att ni har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Din familj har tålamod med barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden, samtidigt som ni behöver kunna sätta gränser. Ni är bra på att samarbeta och intresserade av andra människor.

Det är viktigt att alla i familjen, både vuxna och barn är överens om att bli kontaktfamilj och du förstår att hela familjen berörs och påverkas av uppdraget.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Innan du får ett uppdrag som kontaktfamilj görs en utredning som innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt genomför en intervju med er. Vi tar också referenser.

När utredningen är färdig föreslår vi ett barn som passar utifrån era intressen och resurser. Därefter sker en inskolning innan den barnen placeras på schemalagd tid

Finspångs kommun erbjuder dig som vill bli kontaktfamilj

  • kontinuerligt stöd och handledning under den tid ni har ett uppdrag som kontaktfamilj.
  • att delta på temakvällar.

Ersättning

Att vara kontaktfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag som ersätts med ett arvode och en omkostnads­ersättning som fastslås utifrån organisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer.

Testa om du passar som kontaktfamilj

På organisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Familjehem Sverige finns ett självtest på femton frågor som ger dig en inblick i vad som förväntas av dig som kontaktfamilj.

Det tar bara några minuter och det är bara du som ser resultatet. När testet är klart kan du bedöma om dina poäng motsvarar det engagemang som krävs för att vara kontaktfamilj.

Vid intresse eller ytterligare funderingar

Det kan finnas många funderingar kring valet om att bli kontaktfamilj. Du är välkommen att kontakta oss för att få mera information och för att ställa frågor så att du kan ta ställning till om ni är intresserade av ett uppdrag som kontaktfamilj.

Kontakt

Madelene Jansson
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-859 67
madelene.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Kåkneryd
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-853 07
ulrika.kakneryd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång