Finspångs kommun

Språk/Language

Konst

Kulturhuset Finspång har i uppdrag att arbeta med kommunens konst­samling, offentliga gestaltnings­uppdrag samt producera utställningar.

Finspångs kommuns konstsamling

Finspångs kommun äger och förvaltar konstverk både inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Samlingen uppgår till cirka 1 100 verk och består av både plats­specifik konst som finns på bland annat på torg och i parker samt inköpt konst som hänger i lokaler där kommunen bedriver verksamhet såsom äldreboenden, skolor och på kontor.

Konstverk av Albin Amelin

© Albin Amelin/Bildupphovsrätt 2019

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln innebär att kommunen ska avsätta en procent av kostnaden för byggprojekt till konstnärlig gestaltning. Just nu pågår flera projekt.

Lillängens förskola: En konstverk i trapphuset av Isabelle Nilsson - invigs 2023
Lotorps förskola: Ett konstverk utomhus av Pia Hedström - invigs 2023
Bergslagstorget: Ett konstverk vid nya fontänen av Eva Fornåå - invigs 2023
Hällestadgården: Tre platsspecifika verk i textil av Anja Fredell, glas av Sissi Westerberg och utomhus av Eva Fornåå - invigs 2024.

Offentliga konstverk

Finspångs kommun äger ett antal verk som är placerade i offentlig miljö. Verken som presenteras nedan är de som ägs av Finspångs kommun. Förutom dessa finns ett antal verk placerade runt om i Finspång som ägs av exempelvis företag och privata bostadsbolag.

Utställningar

Kulturhuset producerar egna utställningar. Vår och höst visas verk ur kommunens konstsamling under titeln Glimtar ur konstsamlingen. Varje vår visas en utställning med en konstnär som har ett offentligt konstverk.

2020 - Olav Lunde och Jonathan Josefsson
2021 - Agneta Stening
2022 - Fredrik Norén
2023 - Mattias Frisk
2024 - Katarina Löfström

Under hösten 2023 kommer det att även bli en utställning med Isabelle Nilsson och Pia Hedström som gestaltat varsinn förskola.

Sommaren 2020 tog Rejmyre Art LAB hand om utställningsverksamheten i Engelska Magasinet.

Kontakt

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång