Finspångs kommun

Språk/Language

Beroende och missbruk

Socialtjänsten i Finspångs kommun ansvarar tillsammans med Region Östergötland för behandling av missbruk och beroende av alkohol, narkotika och spel.

Öppenvård

I första hand prövas möjlighet till behandling i öppenvård inom socialkontorets vuxenenhet. Öppenvård kan även bedrivas med gemensamma insatser från olika verksamheter. Dessa är individuellt anpassade samt utifrån beviljade bistånd från kommunens socialkontor.

Externbehandling

Om du önskar behandling på behandlingshem tar du kontakt med socialkontorets mottagning. Där utreder en socialsekreterare vilka behov du har och om behov av extern behandling föreligger.

Behov av råd och stöd?

Personal från vuxenenheten finns tillgängliga i glasrummet i kommunhusets reception onsdagar klockan 10:15-11:15. Här kan du få hjälp med exempelvis myndighetskontakter, ansökningar, råd och stöd vart du ska vända dig.

Under 19 år

Är du under 19 år och önskar hjälp för missbruksproblem ska du kontakta socialkontorets mottagningstelefon. Du kan få ett informationssamtal på behandlingsteamet för råd och stöd i frågan.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet:

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång