Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Grosvad 1:3

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder på Grosvad, del av Grosvad 1:3 m fl.

Grosvad 1:3 med flera

Planens syfte är att skapa ett nytt bostadsområde. Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Mitt i området möjliggörs det för punkthus. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus. Det planeras även ett korttidsboende i den västra delen av området. Befintlig camping säkerställs samt utvidgning av denna.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång