Språk/Language

Blåklintens förskola

Blåklintens förskola är en liten gemytlig förskola med en avdelning. Förskolan är lantligt belägen i Igelfors, två mil norr om Finspångs tätort.

Blåklintens förskola

Vi jobbar för att föräldrarna ska känna sig trygga hos oss och att barnen ska trivas och ha roligt.

Närheten till skog, natur och Björke skolas lekplats samt isbana på vintern, inbjuder till mycket utevistelse och lek. Vår utomhusmiljö är rik på möjligheter.

Verksamhet

Då Blåklinten och Björke skola ligger bredvid varandra ges möjlighet till samarbete. Pedagoger och barn från de olika verksamheterna möts flera gånger dagligen. Fritidsbarnen äter frukost tillsammans med oss på förskolan. Vi nyttjar skolans idrottssal för motorik och äter hemlagad lunch i skolmatsalen lagad av vår skickliga kokerska. När det är dags för våra förskolebarn att börja skolan sker det med en naturlig övergång.

Vi eftersträvar en spännande, rolig och utvecklande lärmiljö för barnen att vistas i. Genom leken lägger vi grunden för ett livslångt lärande och barnen hos oss får utveckla:

  • sitt sociala samspel
  • sitt språk
  • sin motorik
  • sin matematiska förmåga
  • samt sina naturvetenskapliga och tekniska kunskaper

Välkomna till oss på Blåklintens förskola!

Planeringsdagar

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 21 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Blåklintens förskola
Regnavägen 4, 612 95 Finspång

070-286 70 50

blaklintens.forskola@finspang.se

Louise Åstrand
Rektor
Svälthagsskolan, Björke skola, Blåklintens förskola

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG