Finspångs kommun

Språk/Language

Kontakta Storängsskolan

 

Sophie Thornestedt
Rektor

0122-856 61
sophie.thornestedt@finspang.se

Fritidshem, drift, ekonomi och inköp

Camilla Lind
Biträdande rektor
Storängsskolan

0122-859 10
camilla.lind@finspang.se

Årskurs 1-3

Virpi Dimander
Biträdande rektor
Storängsskolan

0122-858 64
virpi.dimander@finspang.se

Förskoleklass, årskurs 4-5

Anna Ekman Andersson
Administratör
Sektor utbildning, Storängsskolan

0122-856 00
anna.ekmanandersson@finspang.se

Charlotta Adamsson
Administratör
Storängsskolan

0122-853 02
charlotta.adamsson@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång

Fredrik Andersson
Driftsamordnare
Storängsskolan

0122-859 37 ,076-697 22 50
fredrik.andersson@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan F-5

0702-18 32 34
katarina.sjoberg@finspang.se

Anna Axelsson
Kurator
Storängsskolan F-5

0725-54 16 50
anna.axelsson@finspang.se

Patrick Broeders
Kurator
Storängsskolan F-5

0702-76 61 29
patrick.broeders@finspang.se

Michael Karlsson
Skolbiliotekarie
Storängsskolan, Rejmyre skola och Brenäs skola

0122-854 61
michael.karlsson2@finspang.se

Hanna Wincent
Specialpedagog
Storängsskolan

0122-859 39
hanna.wincent@finspang.se

Förskoleklass, årskurs 4-5

Förskoleklass A
070-340 99 82

Förskoleklass B
072-731 22 50

Förskoleklass C
079-062 13 21 

Kontakt

Storängsskolan
Expedition

0122-856 00 , 0122-853 02 , 0122-856 11
storangsskolan@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång