Finspångs kommun

Språk/Language

Hälso- och sjukvård

Inom hemsjukvård i ordinärt boende, kommunens särskilda boende och dagverksamhet för äldre och personer med funktions­nedsättning har kommunen ett ansvar för hälso- och sjukvård.

I kommunens hälso- och sjukvård finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbets­terapeuter och fysio­terapeuter anställda. Kommunen har också avtal med Region Östergötland om hygien­sjuksköterska.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Arbetsterapeuter och fysioterapeut arbetar dagtid på vardagar. Läkarinsatsen i kommunens hälso- och sjukvård är Region Östergötlands ansvar.

Medicinskt ansvariga

I kommunens hälso- och sjukvård finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) med övergripande medicinskt ansvar. De arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalité för den enskilde.

Om du har sett allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal i verksamheten eftersom direkta åtgärder kan behöva vidtas. Men du kan också kontakta medicinskt ansvariga.

Gemensam patientnämnd

Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller i bemötande som du eller dina närstående får inom hälso- och sjukvården i Finspångs kommun har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. I första hand bör du prata med personalen. Om det inte känns bra kan du vända dig till patientnämnden i Östergötland som Finspångs kommun har avtal med.

Läs mer om hälso- och sjukvård

Se film om vår verksamhet

I filmen får du en inblick i ett hembesök hos en patient. Du möter också två av våra sjuksköterskor som berättar om hur det är att jobba i hemsjukvården.

Relaterad information

Kontakt

Cecilia Grenestam
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sektor vård och omsorg

0122-855 62
cecilia.grenestam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Boel Eklund
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Sektor vård och omsorg

0122-853 64
boel.eklund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång