Finspångs kommun

Språk/Language

Anpassad utbildning för vuxna

Ungdomar som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktions­nedsättning kan ansöka till anpassad utbildning för vuxna. Där kan man välja kurser inom ramen för anpassad grundskola ämnen, anpassad grundskola ämnes­område och anpassad gymnasie­skola

Så ansöker du

Ansök via blanketten som finns att ladda ner på den här sidan. Lämna eller skicka den sedan till Vuxenutbildningen.

Vad händer när ansökan har kommit in?

Man blir kallad till skolan. Där får man träffa en pedagog som tillsammans med den sökande gör upp en studieplan. I studieplanen kommer det att framgå vilka mål den studerande kommer att ha med sina studier, vilka kurser som man ska gå och hur länge studierna kommer att pågå.

Betyg och intyg

När den studerande är klar med sina studier får deltagaren betyg om den har läst kurser på grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Betyg ges i en skala från A, B, C, D eller E. E är godkänt och A är högsta betyg.

Det kan också ges ett intyg som visar vad deltagaren har lärt sig på kursen. Läser man på tränings­skolenivå får man endast intyg.

Mer inom vuxenutbildningen

Kontakt

Helena Hellström
Rektor
Vuxenutbildningen

0122-852 99
helena.hellstrom@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång