Finspångs kommun

Språk/Language

Bygga altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • bygga en altan där altangolvet är lägre än 1,2 meter från marknivå.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än 1,2 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt.
 • bygga en fristående altan där golvet är högre än 1,6 meter från marknivå på sin högsta punkt.
 • bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare.
 • bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel.
 • bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.


Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du

 • bygger till altanen på befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående,
 • bygger en altan som inte är högre än 1,8 meter,
 • placerar altanen inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus,
 • placerar altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst.
 • situationsplan.
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.
 • förslag på kontrollplan.

Så här gör du:

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen.
 3. Redovisa var tillbyggnaden ska placeras.
 4. Skapa en kontrollplan.
 5. Gör fasadritningar.
 6. Gör en planritning.
 7. Gör en sektionsritning.
 8. Skicka in din ansökan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se