Finspångs kommun

Språk/Language

Samarbetssamtal om föräldraskap

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal som fokuserar på barnets behov och ert gemensamma föräldraskap. Syftet är att tänka framåt vad som blir bäst för just ert barn när det gäller lösningar för vårdnad, boende och umgänge eller frågor om barnets försörjning. Det är ni som föräldrar som ska hitta lösningarna. Familjerätten kan ge råd kring lösningar och hjälper till så att samtalen håller en god ton.

Samtalen är frivilliga och förutsätter att ni båda vill delta.
De är kostnadsfria och registreras eller journalförs inte och samtalsledarna har tystnadsplikt.

Hur går det till?

Vi träffar er för ett inledande samtal. Det kan vara enskilt om någon av er önskar det.

Efter ett inledande samtal träffas vi tillsammans. Hur många gånger man träffas varierar.

Syftet med samtalen är att ni ska hitta gemensamma lösningar som ni båda kan acceptera. Lösningarna kan vara för en kortare eller längre tid. Så länge ni är överens kan ni alltid ändra eller prova andra lösningar.

Vi kan prata med barnet enskilt. Ibland kan det vara lättare för barnet att berätta hur de vill ha det för någon utomstående.

Vi kan hjälpa till med umgängesplanering.

Föräldrars nya partners kan delta i samtalen under förutsättning att båda föräldrarna samtycker till det.

Om ni kommer fram till lösningar för vårdnad, boende eller umgänge som ni båda accepterar kan familjerätten hjälpa er att skriva avtal. Mer information om det hittar du på sidan Familjerätt/Avtal.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång